TAISYKLĖS

 • Visi dalyviai dalyvauja pamokose ir renginiuose savo pačių rizika, suprasdami, kad gali susidurti su didesniu nei įprasta fiziniu krūviu, ir patys atsakydami už savo sveikatą.
 • Organizatoriai neatsako už dalyvių sužalojimus ar žalą sveikatai, kurie gali įvykti dalyvavimo metu. Būkite atsargūs visuomet ir saugokite kitus.
 • Organizatoriai neatsako už dalyvių asmeninių daiktų saugumą pamokų ir renginių metu.
 • Dalyviai registruodamiesi pateikia teisingą asmeninę informaciją ir į pamokas patenka tik sulaukę patvirtinimo el. paštu.
 • Dalyviai registruodamiesi sutinka, kad jų pateikta informacija gali būti naudojama užsakytų paslaugų atlikimui įgyvendinti, o jų el.paštas ir telefonas gali būti naudojami informacijos, susijusios su užsakytomis paslaugomis, perdavimui.
 • Už pamokas mokama pavedimu prieš pirmą pamoką, o paskui pavedimu arba kortele What a Jazz šokių studijoje. Pirmų nemokamų pamokų nėra.
 • Prieš ateidami į pamokas dalyviai turi būti susipažinę su mūsų DUK (dažnai užduodamais klausimais), ypač apie tinkamą avalynę ir aprangą, kainas ir mokėjimus, praleistas pamokas ir grąžinimus.
 • Dalyviai pasirūpina savo padoria higiena ir pozityviai priima kritiką, jei fizinis kontaktas su jais pasidarytų nemalonus aplinkiniams.
 • Į pamokas ir renginius dalyviai ateina nusiteikę gerbti kitus dalyvius, mokytojus ir organizatorius, išvengti konfliktų ir kurti saugią, draugišką erdvę visiems. Dalyviai, nesutinkantys su SAUGIOS ERDVĖS GAIRĖMIS (žr. toliau), gali būti įspėti ir išprašyti iš renginio neatlygintinai, taip pat nebeįleidžiami į ateityje organizuojamus renginius. Organizatoriai turi teisę neįleisti į renginį nepageidaujamų asmenų.
 • Renginiai ir pamokos gali būti fotografuojami bei filmuojami. Dalyviai gali pakliūti į nuotraukas bei video ir sutinka, kad organizatoriai gali naudoti šią medžiagą What a Jazz šokių studijos veiklos tikslais. Jei dalyviai nesutinka, turi apie tai pranešti organizatoriams welcome@whatajazz.lt

SAUGI ERDVĖ

 • Mes esame MALONŪS visiems ir GERBIAME visus žmones. Mes nepriekabiaujame ir neužsipuolame kitų žmonių. Mes nediskriminuojame pagal lytį, lyčių išraišką ar seksualinę orientaciją, rasę, religiją ar tautybę. Mes vertiname visus vienodai nepriklausomai nuo amžiaus, sugebėjimų, fizinės išvaizdos, gyvenimo būdo, šokių patirties ar šokio rolės.
 • Mes PRIIMAME visus ir kviečiame kitus šokti, nesipiktiname, jei asmeniškas kvietimas šokti buvo atmestas. Mes visi galime pasakyti “ne” be priežasties, tačiau išliekame mandagūs tai darydami, o jei pasižadame šokti vėliau, gerbiame ir išpildome šį pažadą.
 • Mes esame ATSAKINGI už savo ir kitų, esančių šalia, fizinį saugumą. Mes stengiamės atsargiai ir apdairiai elgtis šokių aikštelėje ir atsiprašome, jei netyčia užgauname kitą žmogų. Mes nesiūlome nepageidaujamų patarimų ar pamokymų šokių aikštelėje, neatliekame jokių pakėlimų ar akrobatinių triukų, išskyrus pasirodymų ar “džiamų” (jam circle) metu. Jei mes vartojame alkoholį, tai darome atsakingai, o jei esame pakankamai neblaivūs, kad keltume pavojų sau ar kitiems, paliekame šokių aikštelę ir išsikeliame į barą arba namo.
 • Mes GERBIAME ir PRIPAŽĮSTAME, kad kitų asmeninės ribos gali būti ne tokios pačios kaip ir mūsų. Mes pilnai suvokiame, koks elgesys yra netinkamas, ir kokie veiksmai kai kuriems gali pasirodyti įžeidžiantys.
 • Mes SUPRANTAME, kad vadovaujantis šiomis išvardintomis gairėmis, visiems žmonėms užtikrinama geresnė patirtis ir kad dalyvavimas bet kokioje žodinėje, fizinėje ar seksualinėje prievartoje turės pasekmių.
 • Mes PASIŽADAME sąmoningai ir jautriai priimti bet kokius skundus ir imtis atitinkamų veiksmų visas detales išlaikant kiek įmanoma konfidencialiau.